Kristýna Melounová

„Važ si své síly, poslouchej cit. Dál můžeš letět, dál můžeš jít. Cesta je krásná, ale i trnitá. Je hodna tebe i jako člověka. Cesta je krásná, neboj se jít. Važ si své síly, poslouchej cit.“

KM 2014

AUTOMATICKÁ KRESBA

V dnešní době už je pojem automatická kresba poměrně známý. Moji životní cestu zkřížila v roce 2012 a provází mě stále. Využívám ji nejenom k relaxaci, ale i k rozličným diagnostikám. Díky ní mohu nahlédnout pod pokličku událostí, vztahů, energií. Nejde v ní o to, jestli umíme nebo neumíme opravdu kreslit. Důležité je nechat ruce volnost a vést se intuicí. Od kresby je už jen krůček k psaní. Jsou chvíle, kdy se svět jakoby ztiší a pak přichází slova, která lahodí nejenom sluchu, ale i duchu. A stejně jako u kresby v tu chvíli hlava nesmí říct – já přece nejsem básník, spisovatel ani poeta. Naopak – je krásné a často i přínosné do přívalu slov nezasahovat a nechat se unášet.

Objednat si u mě můžete zakreslení patogenních zón, diagnostickou kresbu aury a čaker, vždy s doprovodným výkladem.

Energetické obrázky:

slunce
stvoreni
oko
oko
oko
oko

Diagnostická kresba podle aury a čaker:

oko
oko
oko